.
Dziś w zaprzyjaźnionym Pubie Stacja Kolejarz przy naszym klubie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kolejarza Chojnice. Otworzył je dotychczasowy prezes Krzysztof Dziadczyk. Podsumował on ostatnią kadencję. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium.
Członkowie klubu ustalili najważniejsze priorytety działań klubu na nowy rok i na nową kadencję. Są to m.in. utrzymanie w szeregach klubu trzech drużyn młodzieżowych, awans seniorów do V ligi i organizacja imprez biegowych przez Floriana oraz starania się o odzyskanie sali tradycji, która została zlikwidowana po przejęciu obiektu przez miasto.
Po kilku latach przerwy przyznano tytuły Honorowych Członków Klubu. Otrzymali je: Marek Wirkus – wieloletni piłkarz i obecny trener seniorów, Jacek Zakrzewski – dotychczasowy wiceprezes klubu, który dba o grupy młodzieżowe, Jan Kanicki – były prezes Kolejarza, który nadal wspomaga klub, Jan Rostankowski – sponsor oraz Zygmunt Popieliński, na którego pomoc zawsze działacze mogli liczyć. Łącznie jest obecnie 15 Honorowych Członków Klubu.
Decyzją biegaczy z Floriana do zarządu klubu weszły osoby związane z piłką nożną. Prezesem został Jacek Zakrzewski, wiceprezesami dotychczasowy członek zarządu i kierownik drużyny seniorów Albin Orlikowski i piłkarz seniorów Adam Kłodziński. Do zarządu weszli również Marek Wirkus, trener, który został sekretarzem i piłkarz Adam Glombinski, który będzie też pełnił funkcję skarbnika.

W komisji rewizyjnej zasiądą Ryszard Senetelli, Zenon Manszewski i Jan Kanicki, a w sądzie koleżeńskim będą Henryk Ryduchowski, Zygmunt Popieliński i Wiesław Ostaszewski.

Członkowie klubu ustalili ponadto, że na 2017 rok wpisowe do klubu będzie wynosiło 15 zł i tyle samo będzie wynosiła roczna składka dla członków.
Obecnie Kolejarz to 60 Florianów i 120 piłkarzy. Aktywnymi członkami klubu jest 66 osób.

(olo)

JacekZakrzewski_fotolo