Zarząd klubu

Zarząd

Prezes Jacek Zakrzewski – tel. 695-622-330
0OLO0013

wiceprezes Albin Orlikowski
wiceprezes Adam Kłodziński
skarbnik Adam Glombinski
sekretarz Marek Wirkus
Krzysztof Homa

Strona, media: (olo)