Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz

25.04.2019r.

Stabilna sytuacja Kolejarza

W Pubie Kolejarz odbyło się walne zebranie członków i sympatyków klubu Kolejarz. Przedstawiciele sekcji piłkarskiej oraz biegowej omówili i podsumowali 2018 rok oraz dyskutowali o najbliższych planach. Do zarządu przyjęto Macieja Szramę.

Prezesi klubu Jacek Zakrzewski i Albin Orlikowski podsumowali 2018 rok w sekcji piłkarskiej Kolejarza – zarówno drużyny seniorów, jak i siedmiu zespołów juniorskich. Na zebraniu – oprócz przedstawicieli piłki – byli też Florianie, czyli członkowie sekcji biegowej klubu Kolejarz.

Sytuacja w klubie jest coraz lepsza, trenuje u nas coraz więcej dzieci, są nowi członkowie zarządu, na konto klubu regularnie wpływają środki m.in. z reklam i oby ta sytuacja wznosząca trwała jak najdłużej – powiedział prezes klubu Jacek Zakrzewski.


Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu za 2018 rok i wystąpiła o absolutorium. Członkowie klubu udzielili absolutorium jednogłośnie.

Prezes Jacek Zakrzewski poinformował zebranych o decyzji zarządu, który przekazał pewne środki finansowe na stworzenie warunków do rozpoczęcia trenowania biegów i ogólnej aktywności fizycznej przez chętne dzieci z Chojnic. Zajęcia poprowadzi Mirosław Ginter, nauczyciel wychowania fizycznego.

Podczas zebrania poruszono kilka innych tematów związanych z bieżącą działalnością klubu czy też infrastrukturą. Wspomniano też o zbliżającym się … 100-leciu klubu. Do tego wydarzenia jeszcze siedem lat, ale wcześniej, bo już w czerwcu klub zorganizuje festyn sportowy dla dzieci i młodzieży z klubu, ale też dla mieszkańców z pobliskiego osiedla oraz z Chojnic.
Jednogłośnie do zarządu klubu przyjęto też nowego członka – Macieja Szramę.