Historia sekcji

Ważne początki w sekcji biegowej „Florian” przypadają na dzień 14 lipca 1984 r., kiedy odbył się bieg drużynowy z Funki do Chojnic. Startowało wielu zawodników, z czego 4 reprezentowało sekcję biegową powstałą przy Zakładowej Straży Pożarnej PKP. Były to początki formowania się sekcji biegowej „Florian”. Grupa biegaczy przez kilka lat nie miała nazwy, była więc to grupa nieformalna. Opiekę nad nią sprawował wówczas kapitan pożarnictwa – Komendant Zawodowej Straży Pożarnej PKP – Andrzej Górnowicz.

Szczególne znaczenie dla grupy biegowej miał 1988 r., bowiem wtedy to reaktywowano KKS „Kolejarz”. Grupa biegowa przybrała nazwę „Florian” od imienia św. Floriana opiekuna strażaków. Od 1995 roku zaczęła się też formalna działalność sekcji.