Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz

02.05.2023r.

Kolejarz podsumował 2022 rok

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego ChKS Kolejarz Chojnice podsumowano bardzo udany dla klubu 2022 rok. Odbyły się również wybory uzupełniające do zarządu klubu.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu obecni byli członkowie klubu oraz goście: Marek Szank, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu w Radzie Miejskiej w Chojnicach oraz Łukasz Cisewski z Wydziału Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Prezes klubu Jacek Zakrzewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2022 roku oraz z działalności poszczególnych sekcji: Biegowej Florian, Koszykówki, Lekkoatletycznej, Bobslei i Skeletonu (od 2023 roku jest także sekcja Piłki Siatkowej dziewcząt).
Jak wyliczył, w klubie trenuje ponad 460 zawodniczek i zawodników: w sekcji piłki nożnej 380 zawodników – ponad 300 juniorów w 12 drużynach oraz 77 zawodników w dwóch drużynach seniorów, w sekcji Florian biega około 50 zawodników, w sekcji koszykówki trenuje 20 zawodników, w sekcji lekkoatletycznej dla dzieci obecnie jest około 10 zawodniczek i zawodników, a w sekcji bobslei i skeletonu – 6 zawodników. Obecnie w klubie pracuje już 16 trenerów!

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok przedstawił przewodniczący Jan Kanicki, który bardzo pozytywnie odniósł się do przedstawionego budżetu klubu, nazywając go wręcz historycznym, zwłaszcza jeśli chodzi o przychody środków do klubu.
Komisja Rewizyjna wystąpiła o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu, które zostało przez członków jednogłośnie przyjęte.
W trakcie dyskusji oraz wystąpień gości głos zabrali Marek Szank oraz Andrzej Górnowicz oraz członkowie zarządu klubu. Dyskutowano głównie o najbliższej przyszłości klubu i pomysłach na dalszy rozwój klubu, a także o zbliżającej się 100, rocznicy powstania klubu (w 2026 roku).

Na wniosek zarządu klubu jednogłośnie dokonano zmiany Statutu Klubu i powiększono możliwą liczbę członków Zarządu Klubu do maksymalnie 8 osób (z obecnych 7), aby zarząd mógł liczyć od 5 do 8 osób, a nie jak do tej pory od 5 do 7 osób. W wyniku rezygnacji z pracy w Zarządzie Klubu Marka Wirkusa oraz zwiększenia liczby członków Zarządu Klubu odbyły się wybory uzupełniające. Prezes Jacek Zakrzewski zaproponował do zarządu Przemysława Fiuka (trenera i koordynatora grup młodzieżowych) oraz Piotra Stanisławskiego (sponsora klubu). W wyniku tajnego głosowania obaj kandydaci otrzymali 100 proc. poparcia.

Sprawozdanie z działalności klubu za 2022 rok

Olek Knitter
Fot. Olek Knitter