Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz

20.06.2020r.

Zarząd Kolejarza z absolutorium


Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego zarząd chojnickiego Kolejarza otrzymał jednogłośne absolutorium. Członkowie klubu nie mieli zastrzeżeń ani do sprawozdań merytorycznych, ani finansowych przedstawionych na zebraniu.

W zebraniu uczestniczyli członkowie zarządu, działacze, sympatycy klubu, zawodnicy oraz grupa biegaczy z Floriana. Gościem był radny miejski Jan Koperski. Sprawozdania z działalności klubu przedstawili prezes Jacek Zakrzewski oraz wiceprezes Albin Orlikowski. Podsumowali oni ostatnie dwanaście miesięcy działalności klubu, poinformowali o sprawach bieżących i mówili też o planach na najbliższą przyszłość. Jednym z marzeń jest awans drużyny seniorów do V ligi i ku temu poczynione zostały w ostatnich miesiącach i tygodniach wzmocnienia drużyny. Kolejnym planem zarządu jest ciągła poprawa stanu drugiego boiska „za Kolejarzem” oraz rozwój infrastruktury na nim. Już obecnie boisko to wykorzystywane jest do treningów.

Jak podkreślano podczas spotkania, cieszy również rosnące zainteresowanie dzieci grą w Kolejarzu. Obecnie w klubie są dwie drużyny seniorów oraz siedem grup młodzieżowych (piłka nożna) oraz również najmłodsza „drużyna” lekkoatletyczna. Łącznie jest to ponad 200 zawodników! Oczywiście prężnie działają też Florianie z sekcji biegowej.

Jak poinformowano, klub nie ma żadnych zaległości finansowych, a dzięki staraniom zarządu udało się nawet nieco odłożyć na klubowym koncie. Na bieżąco doposażane w nowy sprzęt są drużyny młodzieżowe – m.in. dzięki wsparciu sponsorów.

Jedną z ważniejszych uchwał, jaką podjęli członkowie klubu to inicjatywa Florianów, aby nazwać rondo u zbiegu ulic Lichnowska-Przemysłowa imieniem Zbigniewa Wiśniewskiego. – Zbigniew Wiśniewski jest postacią ponadczasową, a zatem właściwą, aby rondo nosiło jego imię. Prezentował wiele uniwersalnych wartości, którymi powinna kierować się każda społeczność, tj. dobro, uczciwość, patriotyzm, sumienność, pracowitość. Ponad 1000-krotnie reprezentował miasto Chojnice w barwach ChKS Kolejarz – sekcja biegowa Florian w imprezach biegowych w całym kraju i za granicą. Jest powszechnie znany lokalnemu społeczeństwu oraz wysoce ceniony w środowisku polskich biegaczy – argumentują pomysł członkowie klubu Kolejarz. Uchwała ta przeszła jednomyślnie.

Olek Knitter