Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz

04.05.2023r.

Zmiany w zarządzie Kolejarza Chojnice

Klub ChKS Kolejarz Chojnice ma nowych wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza. Zmian dokonano podczas pierwszego zebrania zarządu po walnym zebraniu sprawozdawczym klubu.

Nowymi wiceprezesami klubu Kolejarz zostali dotychczasowy skarbnik Krzysztof Homa oraz dotychczasowy sekretarz klubu Olek Knitter. Zastąpili oni w tych funkcjach Albina Orlikowskiego oraz Huberta Szwankowskiego, którzy teraz będą pełnić funkcje członków zarządu.
Nowym skarbnikiem Kolejarza został Piotr Stanisławski, a sekretarzem Mirosław Ginter. Prezesem klubu pozostał Jacek Zakrzewski.

Skład zarządu ChKS Kolejarz:

Prezes: Jacek Zakrzewski
Wiceprezes: Krzysztof Homa
Wiceprezes: Olek Knitter
Skarbnik: Piotr Stanisławski
Sekretarz: Mirosław Ginter
Członek: Albin Orlikowski
Członek: Hubert Szwankowski
Członek: Przemysław Fiuk