Zarząd klubu

Zarząd

Prezes Jacek Zakrzewski – tel. 695-622-330
0OLO0013

wiceprezes Albin Orlikowski
wiceprezes Adam Kłodziński
skarbnik Adam Glombinski
sekretarz Marek Wirkus
Krzysztof Homa
Strona internetowa, media: Aleksander Knitter (tel. 606 516 075)