.
Jednym z nielicznych biegów w Polsce, w którym prawie każdy może czuć się zwycięzcą jest bieg Elżbiety Garduły w Korzybiu. Organizator zapewnia puchary dla najlepszych 200 zawdowników. W tym roku bieg odbył się 10 lipca. Do biegu zgłosiło się 261 zawodników. Wszyscy Florianie, a wystartowało sześciu, wrócili z pucharami, gdyż zajęli premiowane miejsca: m. 25 Kułakowski Artur (00:42:04); m. 48 Krzysztof Dziadczyk (00:44:33); m. 58 Łożyńs
ki Jacek (00:45:18); m. 125 Rudnik Jerzy (00:50:33); m. 146 Senetelli Ryszard (00:51:50); m. 171 Zaremba Henryk (0:54:00)

Florianie