Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz

09.02.2016r.

Nasi sponsorzy (cz.3). Wodociągi Chojnice

Wodociągi są firmą, która zaopatruje chojniczan w wodę oraz odprowadza i oczyszcza ścieki.  W ciągu doby jest w stanie wyprodukować około 9,5 tys. m3 wody w jakości wymaganej obowiązującymi przepisami i wymaganiami Klientów, podczas gdy jej średnie zużycie wynosi około 6 tys. m3. Firma eksploatuje ponad 120 km sieci wodociągowej oraz około 90 km sieci kanalizacyjnej, której końcowym elementem jest oczyszczalnia ścieków. Obiekt ten jest w stanie przyjąć i oczyścić w ciągu doby 17 tys. m3 ścieków. Jego możliwości wykorzystywane są w 30%.

Oprócz działalności podstawowej, w zakresie Wodociągów są:

  • budowa wodociągów i kolektorów sanitarnych,
  • wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wynajem toalet przenośnych „TOYKA„,
  • produkcja i dystrybucja nawozu „ORGLEB„,
  • usługi sprzętem specjalistycznym,
  • wynajem zbiorników z dostarczaniem wody dla celów budowlanych,
  • dystrybucja armatury HAWLE,
  • naprawa i legalizacja wodomierzy.

Miejskie Wodociągi spółka z o.o. w Chojnicach
89-600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. (52) 3974176, 3970976fax. (52) 3970001
e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
http://www.wodociagi.chojnice.pl/

Zgłaszanie awarii sieci wod-kan
52 396 12 02 – całodobowo.

Sekretariat e-mail
52 397 41 76, 52 397 09 76 (w godz. 7.15-14.30)

Biuro Obsługi Klienta e-mail
52 396 75 36, 52 397 41 76 wew. 37 lub 47 (w godz. 7.15-14.30)